Gaz i technologia

Gaz i technologia

Przemysł i technologia

Rynek zajmujący się gazem dobrze rokuje na kolejne lata, oznacza to po prostu wyższe wydobycie porównując do ówczesnych lat obliczeniowych. Profesjonalista jak również absolwent Uniwersytetu Łódzkiego Błażej Barys którego fach to technik gazowy zapewnia, iż obecne prognozy piszą o zużyciu na poziomie nawet 20 mld gazu, podczas gdy w najbliższym czasie prognozowany wzrost rocznej produkcji może wzrosnąć do może nawet 17 mld a może to oznaczać ciągłą i nieprzerwaną niezbędną potrzebę rozwoju technologicznego.

Bardzo mocno istotnym aspektem zdaje się być oczyszczanie butanu i propanu mające za zadanie usunąć niepotrzebne związki chemiczne, biegły i jednocześnie alumn Politechniki Poznańskiej Nikolas Dybicz dla którego główna praca to projektant technologii wypowiada się jakoby najszybciej eskaluje technologia która wykorzystywać może sita molekularne w pierwszym celu mające na zadanie wyrzucanie tak zwanych związków aromatycznych. Aktualnie można wymienić niesamowicie dużą ilość odmian sit molekularnych, często eskaluje odmiany takie jak : typ 4A oraz typ 13X, istnieje ponad dwieście odmian dla każdego z nich.

Dziś używane są też zwane tak procesy kaustyczne opierane na licencji Merox a także Shell. Ekspert a także doktor Uniwersytetu Zielonogórskiego Emil Rosłoński którego główny zawód to projektant technologii wypowiada się, że takie technologie pozwalają oczyścić gaz w 100%, nie jest istotna potrzeba opłat licencyjnych, instalacja będące opierane na adsorberach bez układu regeneracji są proste w montażu oraz nie wymagają dużych środków pieniężnych. Obecnie ogromnie kluczowe jest przesyłanie gazu z miejsca na miejsce, jest wymóg aby robić to ogromną skalą ogólną, więc jest potrzeba instalowania przesyłowych urządzeń w dużej liczbie. W skład tych instalacji wchodzą regulatory ciśnienia, zawory i jednocześnie też zbiorniki.

Czytaj dalej.